Červené penetračné mazivo na báze hliníka (460 ml)

Červené penetračné mazivo s obsahom hliníkových mikročastíc.


Katalógové číslo: B08

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 10.42 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.68 EUR


Dostupnosť: skladom      

Red Grease

"Červené penetračné mazivo s obsahom hliníka. Prvotriedne mazivo s obsahom hliníkových mikročastíc v rozprašovači.

1) Má vynikajúce penetračné vlastnosti, preniká do všetkých koróziou stuhnutých spojov, ktoré rýchlo uvoľňuje a navracia ich funkčnosť.

2) Vytvára vysoko priľnavý, tuhý ochranný film s dlhotrvajúcim účinkom. Zabraňuje ďalšej korózii, odoláva vlhkosti, vysokým tlakom a teplotám až do 260 ° C. "

 

 

Použitie:

Pred použitím pretrepte! Nanášajte na požadované miesta pomocou hadičky zasunutej do hlavičky spreja.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi