Grafitové mazivo - sprej 340 ml

Rýchloschnúce, tlakuvzdorné a vysoko priľnavé mazivo.


Katalógové číslo: B15

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 12.26 EUR

Cena bez DPH 20%: 10.22 EUR


Dostupnosť: skladom      

Dry Graphite Lubricant

Grafitové mazivo. Prvotriedne rýchloschnúci mazivo v rozprašovači - vytvára tlakuvzdorný, vysoko priľnavý film s dlhotrvajúcim účinkom. Odoláva teplotám až do 454 ° C. Maže a chráni pred opotrebovaním zámky, pánty, lyžiny, tiahla, vodiace plochy, kladky, navijaky, strmene, oceľové laná atď. Užitočný pomocník pri údržbe automobilu, záhradných strojov, zbraní a veľa ďalšej techniky.

 

Použitie:

Pred použitím riadne pretrepte! Nanášajte pri izbovej teplote na čisté a suché povrchy. POZOR ošetrené plochy ľahko špinia a sú vysoko elektrovodivé.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi