Silikónové tesnenie modré od -73°C do 315°C (85g)

Silikónové plošné tesnenie modré od -73°C do +315°C


Katalógové číslo: 61309

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.87 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.06 EUR


Dostupnosť: skladom      

Silikónové plošné tesnenie modré na studené i teplé spoje.
Viacúčelový tesniaci tmel na báze silikónu nahrádza bežné korkové, gumené a kombinované vyrezávané či pôvodné silikónové tesnenie.
Vhodný na spojenie plôch z kovov a plastov.
Odoláva vlhkosti, pôsobeniu olejov,prevádzkových kvapalín, vysokým tlakom a teplotám v rozmedzí: -73 ° C do + 315 ° C.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte lekára

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi