Tekutý číry silikón - tesnenie autoskiel a svetiel (50 g)

Špeciálny tekutý prípravok na bezpečné utesnenie autoskiel a svetiel.


Katalógové číslo: 75009

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.87 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.06 EUR


Dostupnosť: skladom      

Tekutý číry silikón. Špeciálne tekutý prípravok na bezpečné utesnenie autoskiel a svetiel.
Samovoľne preniká do najmenších skulinek a prasklín, odoláva vibráciám a poveternostným vplyvom.
Tuba 50 g.

 

Použitie:

Silikón naneste najtesnejšie okolo sáknúceho miesta, ktoré musia byť suché a zbavené nečistôt. Nechajte preniknúť do netesností a nadbytočnú hmotu starostlivo odstráňte. Výplň tuhne do 60 minút, pre dokonalý účinok nechajte vytvrdnúť 24 hodín.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H371

Môže spôsobiť poškodenie horných dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi