Tekutý číry silikón - tesnenie autoskiel a svetiel (50 g)

Špeciálny, tekutý prípravok na bezpečné utesnenie autoskiel a svetiel. Samovoľne preniká do najmenších skulinek a prasklín, odoláva vibráciám a poveternostným vplyvom.


Katalógové číslo: 75009

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.50 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.75 EUR


Dostupnosť: skladom      

Tekutý číry silikón. Špeciálne tekutý prípravok na bezpečné utesnenie autoskiel a svetiel.
Samovoľne preniká do najmenších skulinek a prasklín, odoláva vibráciám a poveternostným vplyvom.

Tuba 50 g.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi