Kompletná náplň + čistiace a tesniace prísady (368 g)

Kodicionér do autoklimatizácie R134a


Katalógové číslo: RLS134X

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 30.24 EUR

Cena bez DPH 20%: 25.20 EUR


Dostupnosť: 14 dní      

Unikátna zmes čistiacich, tesniacich a lubrikačných prísad do autoklimatizácie. Zvyšuje výkon a rýchlosť systému R134a., kde udržiava všetky jeho súčasti plne funkčné.

Kvôli novému samouzatvárateľnému ventilu, možno aplikovať iba pomocou sád MB134CS alebo HGT134CS, prípadne ich obdobou obsahujúci dávkovací kohút DV134.

Použitie:

Pred použitím riadne zatraste!
1) Naskrutkujte dávkovací kohút na nádobku, pričom dbajte, aby pritom bola ihla kohúta bezpečne zatiahnutá (toho docielite otáčaním gombíka kohúta proti smeru hodinových ručičiek).

2) Na voľný bočný vývod kohútika naskrutkujte modrú vysokotlakovú hadičku, naštartujte motor (nikdy nie v uzavretej miestnosti), zapnite klimatizáciu na maximum a nechajte bežať tri minúty vo voľnobehu.

3) Druhý koniec hadičky pripojte ku klimatizácii. POZOR! Nádobka musí byť počas celej aplikácie hadičkou pripojená zásadne na ventil nízkeho tlaku (nachádza sa na nízkotlakovej strane systému klimatizácie, väčšinou medzi kompresorom a výparníkom).

4) Pri stále bežiacom motore a zapnutej klimatizácii opatrne otáčajte gombíkom dávkovacieho kohútika v smere hodinových ručičiek pokiaľ nedôjde k prerazeniu nádobky pomocou ihly. Krátkym spätným pohybom proti smeru hodinových ručičiek umožníte prúdenie obsahu nádobky do systému klimatizácie.

 

Vždy dbajte, aby nedošlo k preplneniu systému. Súčasťou aplikačnej sady býva kalibrovaný merač tlaku (pri sade GBM-2CS alebo QC-1CS). Pokiaľ sa pri meraní ručička tlakomera nachádza v políčku :

1) zelenom - je nutné doplniť chladiace médium.

2) modrom - v systéme je dostatok chladiaceho média.

3) žltom - systém je pravdepodobne preplnený a ďalšia zmes ho môže poškodiť.

4) červenom - v systéme je technická závada, je nutné navštíviť servis.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H280

Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P410 + P403

Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi