Kompletná náplň + čistiace a tesniace prísady (368 g)

Kodicionér do autoklimatizácie R134a


Katalógové číslo: RLS134X

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 27.72 EUR

Cena bez DPH 20%: 23.10 EUR


Dostupnosť: 14 dní      

Unikátna zmes čistiacich, tesniacich a lubrikačných prísad do autoklimatizácie. Zvyšuje výkon a rýchlosť systému R134a., kde udržiava všetky jeho súčasti plne funkčné.

Kvôli novému samouzatvárateľnému ventilu, možno aplikovať iba pomocou sád MB134CS alebo HGT134CS, prípadne ich obdobou obsahujúci dávkovací kohút DV134.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H280

Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P410 + P403

Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi