Kondicionér + prísady pre dokonalý výkon AK (148 g)

Prvotriedna prísada na celkové ošetrenie a optimalizáciu výkonu klimatizácie. Zabezpečuje hladký a tichý chod, chráni mechanické časti systému pred opotrebovaním.


Katalógové číslo: TUP134DC

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 11.80 EUR

Cena bez DPH 20%: 9.83 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Prvotriedna prísada pre celkovú optimalizáciu výkonu autoklimatizácie. Zabezpečuje hladký a tichý chod, chráni mechanické časti systému pred opotrebovaním. Odstraňuje usadeniny a obnovuje funkčnosť gumových tesnení. Vhodný do systémov R134a. Použitie bez nutnosti náradia.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H370

Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P308 + P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte lekára

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi