Reklamácia tovaru pri prevzatí

Odporúčame našim zákazníkom zásielky obzvlášť s krehkým tovarom skontrolovať ihneď pri prevzatí pred dopravcom. Pokiaľ dôjde behom prepravy k ich poškodeniu, ihneď na mieste o tomto špedičnú spoločnosť informujte a predložte tovar na reklamáciu. Naše zásielky sú vždy poistené, kontrolované a odosielané nepoškodené!!!


Kupujúci je povinný skontrolovať obsah zásielky za asistencie vodiča prepravnej spoločnosti (pri kontrole je možné tovar rozbaliť a poprezerať) a prevziať ju iba pokiaľ nie je nijako poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom škodový protokol, na ktorého základe bude zjednaná náprava. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku nahlásené po podpise dodacieho listu, doručovacieho a odjazdu vodiča či pracovníkov dopravcu DPD nebude braný ohľad vzhľadom na reklamačné podmienky prepravcu.


Zjavné chyby tovaru oznamuje zákazník ihneď po prevzatí tovaru. Skryté chyby tovaru zákazník reklamuje do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Po uznaní reklamácie bude zákazníkovi tovar vymenený alebo vrátená uhradená kúpna cena. Tovar musí byť vrátený bez známok používania v pôvodnom obale (i s visačkami identifikujúcimi tovar, dokumentáciou a všetkým ďalším príslušenstvom) a zaslaný späť do 14 dní od prevzatia (do tohto dátumu musí byť tovar doručený späť) na našu adresu, riadne zabalený a zaslaný ako poistený balíček, nakoľko neručíme za stratu pri preprave. Doba vyriešenia reklamácie záleží na druhu tovaru a druhu reklamovanej chyby.

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu.
Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť!

Facebook