Čistič autoskiel + Anti Rain (tekuté stierače) (710 ml)

Špeciálny kombinovaný prípravok na očistenie skiel a odpudzovanie vody.


Katalógové číslo: 615807

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 9.58 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.98 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálny kombinovaný prípravok pre očistenie skiel automobilu a zároveň impregnáciu povrchu - rain repellant. Tento prípravok nielen umyje skla, ale spôsobí odpudzovanie vody aj snehu z čelného skla. Výrazne napomáha práci stieračov, čiastočne ich aj nahrádza. Dažďové kvapky sa neudržia na čelnom skle a rýchlo, prúdom vzduchu v kvapôčkach, miznú zo zorného poľa. Vhodné aj na priezory motocyklových heliem a čelné plexisklá motocyklov.
 

Použitie:

Pred použitím riadne zatraste! Aplikujte na vychladnuté povrchy mimo priameho slnečného svetla. Postupujte po menších plochách, na ktoré naneste súvislý film prípravku a potom ihneď preleštite do sucha jemnou papierovou utierkou či textíliou.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P338

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi