Samofixačná, univerzálná bandáž na báze silikonu 300cm x 2,5cm

Samofixačná, univerzálná bandáž na báze silikonu 300cm x 2,5cm


Katalógové číslo: 82110

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 9.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.25 EUR


Dostupnosť: skladom      

Self-Fusing Silicone Tape

Silikonová bandáž. Univerzální samosvorná bandáž s jedinečnými vlastnostmi. Bez lepidla, váže během sekund pouze pomocí chemické reakce. Dokonale izoluje proti vlhkosti, chemikáliím a elektrickému proudu. Mimořádně odolný v tahu, lze například použít jako nouzový klínový řemen. Lze použít i na opravu Turba. Bandáž 300cm  x  2,5cm

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P314

Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.