Samofixačná, univerzálná bandáž na báze silikonu 300cm x 2,5cm

Samofixačná, univerzálná bandáž na báze silikonu 300cm x 2,5cm


Katalógové číslo: 82110

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 10.08 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.40 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálna samosvorná bandáž s mimoriadnymi vlastnosťami, vyvinutá pre armádu USA. Neobsahuje žiadne lepidlo a viaže v priebehu niekoľkých sekúnd iba pomocou chemickej reakcie.
Je odolná voči UV žiareniu a väčšine chemických látok. Dokonale izoluje proti vlhkosti, chemikáliám, elektrickému prúdu. Okamžite po spojení začína vytvárať veľmi pevný spoj a pri izbovej teplote sa páska úplne spojí za 24 hodín. Vďaka mimoriadnej odolnosti v ťahu, je možné ju napríklad použiť ako núdzový klinový remeň, či na opravu Turba.

Vlastnosti:
Odolnosť proti: UV, vode, soliam, rozpoštědlům, oleju, pohonným látkam
Teplotný rozsah: -50 °C až +260 °C
Tlak: až 4,8 MPa
Pretiahnutie: 300%
Dielektrická pevnosť:157 kV/cm

 

Použitie:

Pracujte čistými rukami a starostlivo očistite miesto opravy. Odstrihnite primerane dlhý prúžok bandáže a niekoľkokrát omotajte okolo poškodeného miesta. Dôležité: oba konce prúžku musia byť po oprave v styku s bandážou, len tak môže dôjsť k chemickej reakcii a dokonale pevnému spojeniu! Nechajte v kľude – pri izbovej teplote najlepšie až 24 hodín.
Bandáž sa dá natiahnuť až na trojnásobok svojej základnej dĺžky. Po odstránení nezanecháva žiadne lepkavé zvyšky. Pri použití na elektrických súčastiach ich najprv odpojte od zdroja elektrického prúdu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P314

Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.