Kategórie:
Aditiva > Benzín

Stabilizátor pohonných hmot benzín (473 ml)

Chráni dlhodobo skladované pohonné hmoty pred znehodnotením.


Katalógové číslo: 22207

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 15.79 EUR

Cena bez DPH 20%: 13.16 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Stabilizátor pohonných hmôt BENZIN. Výrobky STA-BIL predstavujú jedinečný rad stabilizátorov kvality pohonných hmôt. Chráni dlhodobo skladované pohonné hmoty pred znehodnotením a odstavené agregáty v ktorých sa pohonné hmoty nachádzajú pred vážnym poškodením. Výrobky STA-BIL udržujú pohonné hmoty čerstvé po dobu 8-10 mesiacov a chráni tak palivovú sústavu a pohonnú jednotku sezónne používaných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych strojov a iné techniky.STA-BIL chráni pred tvorbou mikroorganizmov, biochemickým rozkladom pohonných hmôt pri dlhom skladovaní a zabraňuje tak tvorbe korózie a kalov v potrubí palivovej sústavy a motora. Motory chránené prípravky STA-BIL naštartujete aj po dlhej odstávke bez najmenších problémov. "

Použitie a dávkovanie:

Pokiaľ výrobok pridávate do palivovej nádrže, je najlepšie urobiť tak pred natankovaním. Pred uskladnením absolvujte krátku prechádzku alebo nechajte bežať vo voľnobehu, aby sa Stabil dostatočne premiešal. Dávkujte v pomere 100ml prípravku k 32 l paliva. Obsah fľaše vystačí na ošetrenie 152 l benzínu. Po otvorení spotrebujte do 2 rokov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi