Pasta na zašednuté a poškodené autolaky (230 g)

Leštiaca pasta na poškriabané a ťažko poškodené autolaky.


Katalógové číslo: 613191

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 8.23 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.86 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špičkový výrobok s obsahom unikátnych mikročastíc, ktoré odstránia škrabance a obnovia zašednuté, fľakaté a zoxidované lakované povrchy. Jemná pasta pôsobí do hĺbky a pritom umožňuje veľmi jednoduchú a rýchlu aplikáciu bez nutnosti dlhého a namáhavého roztierania. Vhodný pre všetky typy autolakov.

 

Použitie:

Pomocou bavlnenej textílie nanášajte krúživými pohybmi primerané množstvo prípravku na čisté, suché a vychladnuté karosérie mimo priameho slnečného svetla. Vždy ošetrite menšiu súvislú plochu (napr. 1/4 kapoty) a nechajte niekoľko minút vyschnúť. Ľahký šedý film jednoducho zotrite rýchlejšími ťahmi suchou bavlnenou tkaninou. Na ochranu obnoveného laku použite výrobok FORMULA 1 Carnauba vosk na autolaky.

Nepoužívajte na odreté, popraskané autolaky! Nevhodný na ošetrenie plastových a gumových dielov. Chráňte pred mrazom.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi