Pasta na zašednuté a poškodené autolaky (230 g)

Leštidlo na poškriabané a ťažko poškodené autolaky a renováciu autosvetiel.


Katalógové číslo: 613191

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 8.06 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.72 EUR


Dostupnosť: skladom      

Leštidlo na poškriabané a ťažko poškodené autolaky. Špičkový výrobok s obsahom unikátnych mikročastíc, ktorý odstráni škrabance a obnoví zašednuté zoxidované lakované povrchy. Jemná tekutá emulzia pôsobí do hĺbky a pritom umožňuje veľmi ľahkú a rýchlu aplikáciu bez nutnosti dlhého a namáhavého roztierania. Vhodný pre všetky typy autolakov.

Vhodná tiež na renováciu (rozleštenie) zašednutých plastov autosvetiel, opravy laku, vrátane odstránenia nánosu dechtu, vtáčieho trusu, máp po kyslých dažďoch na povrchu karosérie a pod. Obnovuje farby tak, že laky vyzerajú ako nové.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi