Kategórie:
Diesel | Zimné produkty

Zimný aditív diesel na 570 litrov nafty (591 ml)

V zimnom období zabraňuje gélovateniu nafty a podporuje ľahké štartovanie.


Katalógové číslo: 15225

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 16.80 EUR

Cena bez DPH 20%: 14.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Diesel Anti-Gel & Fuel Treatment 570 - Zimný aditív na 570 litrov nafty.

Prvotriedna prísada na ošetrenie palivovej sústavy dieselových motorov v zimnom období. Čistí palivové cesty, čistí a chráni vstrekovacie trysky. Zabraňuje gélovateniu a hustnutiu motorovej nafty pri nízkych teplotách (až do -30 ° C), podporuje tichý a pokojný chod motora. Odvlhčuje palivový systém, a tým bráni zamrznutiu a korózii sústavy, uľahčuje zimné štartovanie. Vhodný pre všetky dieselové a turbodieselové motory.

Dávkovanie:

Prísadu pridávajte pred natankovaním k motorovej nafte v pomere 100ml: 95 litrov paliva. Obsah fľaše ošetrí až 570 litrov phm.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi