Zimný aditív diesel na 5677 litrov nafty (3,8 l)

V zimnom období zabraňuje gélovateniu nafty (vylučovaniu parafínových častíc, ktoré môžu upchať palivový filter a sústavu), a tým podporuje ľahké štartovanie.


Katalógové číslo: 15232

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 78.00 EUR

Cena bez DPH 20%: 65.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Diesel AMOTnti-Gel 1 gallon


Zimný aditív ANTIGEL na 5677 litrov motorovej nafty - dávkovanie 1: 1500, alebo na 2838 litrov bionafty !!! Dávkovanie 1: 750

15232 koncentrovaná prísada do motorovej nafty - 3,8 l, ZIMNÝ ADITÍV

Obsah: 3,8 l

Prísada udržuje v čistote palivové cesty a vnútorné priestory dieselových motorov. Absorbuje vodu, ktorá sa v palivovej sústave vytvára kondenzáciou, odstraňuje všetky nečistoty z trysiek a ventilov. V zimnom období zabraňuje gélovateniu nafty (vylučovaniu parafínových častíc, ktoré môžu upchať palivový filter a sústavu), a tým podporuje ľahké štartovanie. Optimalizuje spotrebu paliva, znižuje dymivosť motora. Vhodné pre použitie do BIONAFTY.

Použitie a dávkovanie:

MOTOROROVÁ NAFTA: dávkovanie 1: 1500 tj. obsah kanistra vystačí na 5677 litrov motorovej nafty. Pridávajte do nádrže pred tankovaním v pomere cca 0,033 l prípravku na 50 litrov paliva.

Bionafta: dávkovanie 1: 750 tj. obsah kanistra vystačí na 2838 litrov BIONAFTY. Pridávajte do nádrže pred tankovaním v pomere cca 0,066 l prípravku na 50 litrov bionafty.

Prísada zníži teplotu hustnutie paliva až o 16 ° C. Samotné aditívum hustne skôr, než zmes aditíva s palivom - je to jeho prirodzená vlastnosť.

Pre optimálny účinok nutné pridávať k nafte pri teplotách pod -9 ° C. Pred použitím riadne pretrepať.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P311

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi