Kategórie:
Prevodovka

Tesniaca a regeneračná prísada do prevodovky (355 ml)

Účinne chráni prevodovku automobilu pred nadmerným opotrebením.


Katalógové číslo: 27601

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 10.08 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.40 EUR


Dostupnosť: skladom      

Transmission Treatment

Tesniaca + regeneračná prísada do prevodovky. Účinne chráni prevodovku automobilu pred nadmerným opotrebením a zadieraním, umožňuje jemnejšií a pokojnejšií výkon. Zabraňuje vzniku netesností v prevodovke tým, že udržuje všetky tesnenia mäkké a vláčne, obnovuje zostarnuté tesnenia. Pozor! Nevhodný do prevodoviek s plynule meniteľným prevodom CVT (Continuously Variable Transmission).

 

Použitie:

Obsah fľaše pridajte k 3-5 litrom prevodového oleja všetkých typov. Ak po prejdení 800-1000 km z prevodovky stále uniká olej, jedná sa o mechanickú závadu, navštívte teda najbližší servis.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi