Kategórie:
Dekarbonizácia

Power pack III na dekarbonizáciu motora

Kompletný čistiaci proces palivového systému.


Katalógové číslo: 25009

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 31.20 EUR

Cena bez DPH 20%: 26.00 EUR


Dostupnosť: 14 dní      

Kompletný čistiaci proces (palivo + emisie) v troch krokoch.
Nie je určené pre naftové motory, rotačné motory (Mazda) a BMW (ZF4HP22) prevodovky!

POSTUP PRI APLIKÁCII:
Na začiatku činnosti zabezpečte riadnu ventiláciu v mieste servisu vozidla, prípadne zaistite odvod splodín motora hadicou na to určenou mimo priestorov servisnej dielne.


KROK 1 – (STEP 1)
Nepridávajte fľaštičku STEP 1, ak má vozidlo ¼ nádrže paliva, alebo menej!
Obsah fľaštičky STEP 1 nalejte priamo do palivovej nádrže (fľaštička vystačí na 50 - 60 litrov). Ergonomický tvar fľaštičky nevyžaduje použitie lievika. Avšak ak obsah zašpiní povrch, potom ho ihneď utrite. Poučte spotrebiteľa (zákazníka), aby pred aplikáciou STEP 1 natankoval plnú nádrž. Potom je nutné, aby vyjazdil asi ¼ nádrže a nechal dostatočný čas na rozmiešaniu obsahu fľaštičky v nádrži. Tento prípravok prečisťuje palivové cesty, odstraňuje kaly a nečistoty. Na vykonanie KROKU 2 je potreba zahriať motor na prevádzkovú teplotu. Ak je studený, nechajte ho bežať na voľnobeh asi 5 minút.


KROK 2 – (STEP 2)
K tomuto kroku je nutný Aplikátor k dekarbonizácie motoru (obj. Č. 1704B).
Vyhľadajte miesto s podtlakovým saním (odporúčame PCV ventil, alebo Power Brake podtlakového potrubia). Nalejte obsah fľaštičky STEP 2 zo súpravy Power Pack III do hliníkovej nádobky aplikátora a uzavrite ju. Pripojte zúžený koniec aplikačnej hadice aplikátora k saciemu otvoru. Ihlový ventil musí byť zavretý ešte pred začiatkom aplikácie (utiahnutie v smere hodinových ručičiek). Naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh (približne 1000 - 1500 otáčok za minútu). Nenechávajte motor bežať cez 2000 otáčok za minútu! Opatrne povoľte ventil aplikátora a pomaly pridávajte dekarbonizačnú kvapalinu do sania motora. Nastavte ihlu ventilu tak, aby motor bežal stále na voľnobeh a nezastavil sa. Priebežná regulácia ventilu je potrebná na udržanie voľnobežných otáčok a zabraňuje zhasnutiu motora. Motor sa môže začať klepať, alebo sa úplne zastaví počas tohto postupu.
Neštartujte vozidlo, ak motor zhasína! Vyskrutkujte zapaľovacie sviečky a točte motorom cca 10 sekúnd bez sviečok. Nainštalujte sviečky späť. Teraz je bezpečné znovu naštartovať motor. Bez tohto postupu hrozí vážne poškodenie motora. Gold Eagle, ani dovozca nie je zodpovedný za poškodenie motora spôsobené nedodržaním návodu na použitie.
Keď je hliníková nádobka prázdna, odpojte zúžený koniec aplikačnej hadice od sacieho otvoru PCV, alebo Power Brake podtlakového potrubia a zapojte ho na pôvodné miesto. Tento prípravok dekarbonizuje pracovnú časť motora.


KROK 3 – (STEP 3)
Vypnite motor. Odpojte saciu hadicu od škrtiacej klapky. Položte utierku pod škrtiacu klapku, aby mohli rozpustené usadeniny vsiaknuť. Extrémne znečistené motory môžu vyžadovať opakovanie aplikácie. Aplikujte spray STEP 3 ľubovoľne po oboch stranách škrtiacich klapiek (podtlakové a nepoužívané kontrolné porty). Utrite postriekané plochy utierkou. Pripojte späť podtlakovú hadicu. Naštartujte a nechajte bežať motor pri 1500 otáčkach po dobu jednej minúty. Tento prípravok zbaví nečistôt priestor škrtiacich klapiek.