Kategórie:
Autokozmetika > Vosky

Rýchly lesk (473 ml)

Rýchly lesk - prvotriedny vosk Carnauba (na mokré povrchy).


Katalógové číslo: 615098

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 7.23 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.03 EUR


Dostupnosť: skladom      

Rýchlovosk na mokré povrchy. Prvotriedny vosk Carnauba (na mokré povrchy) v rozprašovači predstavuje najrýchlejší spôsob docielenia žiarivého lesku a ochrany karosérie. Vyhnete sa zdĺhavému nanášaniu, roztieraniu a lešteniu ako u klasických prípravkov na autolaky. Dry Brite je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako získať vysoký lesk carnaubového vosku. Nezanecháva žiadne pruhy ani biele zvyšky vosku. Určené na častejšie použitie. Ponecháva trvalý lesk a ochranu.

 

Použitie:

Pred použitím riadne pretrepte! Aplikujte na vychladnuté karosérie mimo priameho slnečného svetla. Postupujte po menších plochách (napr. 1/4 kapoty) - na čistý a stále mokrý povrch naneste súvislý film prípravku a ihneď rozleštite suchou, mäkkou textíliou.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P352

Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi