Kategórie:
Autokozmetika > Vosky

Rýchly lesk (473 ml)

Rýchly lesk - prvotriedny vosk Carnauba (na mokré povrchy).


Katalógové číslo: 615098

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 7.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.92 EUR


Dostupnosť: skladom      

Dry Brite

Len opláchnete auto, nastriekate na vlhkú karosériu, rozotriete a necháte zaschnúť.
Rýchlovosk na mokré povrchy. Prvotriedny vosk Carnauba v rozprašovači predstavuje najrýchlejší spôsob docielenia žiarivého lesku a ochrany karosérie. Vyhnete sa zdĺhavému nanášaniu, rozotieraniu a lešteniu ako u klasických prípravkov na autolaky. Dry Brite je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako získať vysoký lesk carnaubového vosku.
Stačia tri kroky.

1) umyť auto
2) nastriekať Dry Brite
3) vyleštiť mäkkou handričkou alebo utierkou z mikrovlákna.
Nezanecháva žiadne pruhy ani biele zvyšky vosku. Určené pre častejšie použitie. Ponecháva trvalý lesk a ochranu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P352

Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi