Leštidlo na kompletnú obnovu autolaku (473 ml)

Leštidlo na zašednuté a poškodené autolaky.


Katalógové číslo: 615112

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 9.41 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.84 EUR


Dostupnosť: skladom      

Complete Compound

Pre ručné aj strojové (orbit leštenie) aplikácie. Vysokovýkonné leštidlo na zašednuté a poškodené autolaky. Špičkový výrobok s obsahom unikátnych mikročastíc, ktorý odstráni hlboké škrabance, vtáčí trus aj zaschnuté oxidačné škvrny. Obnoví poškodeným náterom pôvodný lesk a krásu. Najmodernejšia leštiaca pasta na odstránenie povrchového poškodenia laku. Jemná tekutá emulzia pôsobí do hĺbky a pritom umožňuje veľmi ľahkú a rýchlu aplikáciu bez nutnosti dlhého a namáhavého roztierania.
Vhodné pre všetky typy autolakov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi