Leštidlo na kompletnú obnovu autolaku (473 ml)

Leštidlo na zašednuté a poškodené autolaky.


Katalógové číslo: 615112

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 9.41 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.84 EUR


Dostupnosť: skladom      

Complete Compound

Pre ručné aj strojové (orbit leštenie) aplikácie. Vysokovýkonné leštidlo na zašednuté a poškodené autolaky. Špičkový výrobok s obsahom unikátnych mikročastíc, ktorý odstráni hlboké škrabance, vtáčí trus aj zaschnuté oxidačné škvrny. Obnoví poškodeným náterom pôvodný lesk a krásu. Najmodernejšia leštiaca pasta na odstránenie povrchového poškodenia laku. Jemná tekutá emulzia pôsobí do hĺbky a pritom umožňuje veľmi ľahkú a rýchlu aplikáciu bez nutnosti dlhého a namáhavého roztierania.
Vhodné pre všetky typy autolakov.

 

Použitie:

Pred použitím riadne zatraste! Vytlačte primerané množstvo emulzie na bavlnenú tkaninu a nanášajte krúživými pohybmi na čisté, suché a vychladnuté karosérie mimo priameho slnečného svetla. Vždy ošetrite menšiu súvislú plochu (napr. 1/4 kapoty) a nechajte niekoľko minút vyschnúť. Ľahký šedý film jednoducho zotrite rýchlejšími ťahmi suchou bavlnenou tkaninou alebo použite orbit (rotačnú) leštičku. Na ochranu obnoveného laku použite výrobok Formula1 Carnauba vosk na autolaky.

Nepoužívajte na odreté, popraskané autolaky! Nevhodné na ošetrenie plastových a gumových dielov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi