Emulzia na renováciu autosvetiel (237 ml)

Emulzia obnoví poškriabané, zožltnuté svetlomety.


Katalógové číslo: 615874

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 8.74 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.28 EUR


Dostupnosť: skladom      

Emulzia na renováciu autosvetiel. Špičkový výrobok, ktorý obnovuje zašednuté, matné a zažltnuté svetlomety. Jedinečná kombinácia leštiacej pasty a tmelu pre čisté svetlá a lepšiu viditeľnosť. Jednoduché použitie bez brúsneho papiera a leštiaceho kotúča. Dá sa použiť aj na brzdové svetlá, čelné sklá motocyklov, prilby.
Obsah: 237ml

 

Použitie:

Pred použitím riadne pretrepte! Vytlačte primerané množstvo emulzie na suchú bavlnenú tkaninu a nanášajte krúživými pohybmi na čistú a suchú plochu. Nechajte chvíľu pôsobiť a doleštite čistou mäkkou tkaninou. Pre extrémne znečistené (zoxidované) svetlomety aplikáciu opakujte. Chráňte pred mrazom.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi