Kategórie:
Dekarbonizácia

Aplikátor pre dekarbonizáciu motora

Aplikátor pre dekarbonizáciu motora pro KROK 2 – (STEP 2)


Katalógové číslo: 1704B

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 319.20 EUR

Cena bez DPH 20%: 266.00 EUR


Dostupnosť: 14 dní      

* Špeciálne konštrukčne upravený aplikátor Golden Touch pre súpravy Power Pack I - Power Pack II - Power Pack III
* Unikátna konštrukcia s ihlovým ventilom pre dávkovanie presného prietoku čistiacej kvapaliny.
* Podtlakový manometer umožňuje presné meranie.

POSTUP PRI APLIKÁCII:
1. Vyhľadajte miesto s podtlakovým saním (odporúčame PCV ventil, alebo Power Brake podtlakového potrubia).
2. Nalejte obsah fľaštičky STEP 2 (# 1617) zo súpravy Power Pack III - III do hliníkovej nádobky aplikátora a uzavrite ju.
3. Pripojte zúžený koniec aplikačnej hadice aplikátora k saciemu otvoru. Ihlový ventil musí byť zavretý ešte pred začiatkom aplikácie (utiahnutie v smere hodinových ručičiek).
4. Naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh (približne 1000 - 1500 otáčok za minútu). Nenechávajte motor bežať cez 2000 otáčok za minútu!
5. Opatrne povoľte ventil aplikátora a pomaly pridávajte dekarbonizačnú kvapalinu do sania motora. Nastavte ihlu ventilu tak, aby motor bežal stále na voľnobeh a nezastavil sa. Priebežná regulácia ventilu je potrebná na udržanie voľnobežných otáčok a zabraňuje zhasnutiu motora.
6. Motor sa môže začať klepať, alebo sa úplne zastaví počas tohto postupu. Neštartujte vozidlo, ak motor zhasína! Vyskrutkujte zapaľovacie sviečky a točte motorom cca 10 sekúnd bez sviečok. Nainštalujte sviečky späť. Teraz je bezpečné znovu naštartovať motor. Bez tohto postupu hrozí vážne poškodenie motora. Gold Eagle, ani dovozca nie je zodpovedný za poškodenie motora spôsobené nedodržaním návodu na použitie.
7. Keď je hliníková nádobka prázdna, odpojte zúžený koniec aplikačnej hadice od sacieho otvoru PCV, alebo Power Brake podtlakového potrubia a zapojte ho na pôvodné miesto.