Kategórie:
Autokozmetika > Vosky

Tvrdý vosk s polymérmi (230 g)

Syntetický tvrdý vosk.


Katalógové číslo: 517345

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 14.28 EUR

Cena bez DPH 20%: 11.90 EUR


Dostupnosť: skladom      

Tvrdý vosk novej generácie na syntetickej báze, vyvinutý na základe posledných výskumov a prelomových technológií v oblasti ochrany autolaku. Ľahko roztierateľný vosk s vysokými leštiacimi a ochrannými účinkami. Odstraňuje jemné škrabance, dodáva brilantnú farbu a lesk. Rovnaké množstvo vosku ošetrí dvakrát viac povrchu a vydrží dvakrát dlhšie, ako existujúce vosky. Môže sa aplikovať v tieni aj na slnku, nezanecháva žiadne biele stopy. Vhodný na karosérie, chrómové doplnky, svetlá, ozdobné lišty. Neodporúča sa na okná. Poskytuje viac ochrany proti vode, špine a UV žiareniu. Pri aplikácii Super polyméru sa vytvorí jasný, trvanlivý povlak. Vysoký lesk odoláva čistiacim prostriedkom a ručnému i mechanickému umývaniu minimálne 1 rok. 
Obsah: 230 g

 

Použitie:

Prípravok nanášajte krúživými pohybmi pomocou priloženej hubky na čisté a suché povrchy. Ošetrite väčšiu súvislú plochu a nechajte niekoľko minút zaschnúť. Ľahký zašednutý film jednoducho zotrite rýchlejšími ťahmi suchou bavlnenou tkaninou.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi