Univerzálne leštidlo na autokarosérie (473 ml)

Špičkový výrobok na ošetrenie všetkých vonkajších povrchov autokarosérii - lakované plochy, dekoratívne lišty, guma, chróm, plastové diely.


Katalógové číslo: 613776

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 9.07 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.56 EUR


Dostupnosť: skladom      

Univerzálne leštidlo. Špičkový výrobok na ošetrenie všetkých vonkajších povrchov autokarosérii - lakované plochy, dekoratívne lišty, guma, chróm, plastové diely. Jemná tekutá emulzia pôsobí do hĺbky a pritom umožňuje veľmi ľahkú a rýchlu aplikáciu bez nutnosti dlhého a namáhavého roztierania. Poskytuje vysoký lesk bez zanechania šmúh a zostatkového prachu, regeneruje a chráni pred vyblednutím a zašednutím povrchov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi