Univerzálne leštidlo na autokarosérie (473 ml)

Výrobok na ošetrenie všetkých vonkajších povrchov autokarosérie.


Katalógové číslo: 613776

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 9.24 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.70 EUR


Dostupnosť: skladom      

Univerzálne leštidlo. Špičkový výrobok na ošetrenie všetkých vonkajších povrchov autokarosérii - lakované plochy, dekoratívne lišty, guma, chróm, plastové diely. Jemná tekutá emulzia pôsobí do hĺbky a pritom umožňuje veľmi ľahkú a rýchlu aplikáciu bez nutnosti dlhého a namáhavého roztierania. Poskytuje vysoký lesk bez zanechania šmúh a zostatkového prachu, regeneruje a chráni pred vyblednutím a zašednutím povrchov.

 

Použitie:

Pred použitím riadne zatraste! Vytlačte primerané množstvo leštenky na bavlnenú tkaninu a nanášajte krúživými pohybmi na čisté, suché a vychladnuté karosérie mimo priameho slnečného svetla. Ošetrite väčšiu súvislú plochu a nechajte niekoľko minút vyschnúť. Ľahký šedý film jednoducho zotrite rýchlejšími ťahmi suchou bavlnenou tkaninou. Pre dosiahnutie maximálnej ochrany karosérie aplikáciu zopakujte po 30 dňoch. Nepoužívajte na ošetrenie pneumatík. Chráňte pred mrazom.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi