Kategórie:
Autokozmetika > Vosky

Farebný autovosk s nano polymérmi - červený (473 ml)

Na obnovu pôvodnej farby karosérie obsahujúcej farebný pigment, odolný UV.


Katalógové číslo: 615482

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 9.24 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.70 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špičkový výrobok na obnovu pôvodnej farby karosérie. Obsahuje farebný pigment, ktorý odoláva UV žiareniu a dokonale zakryje drobné povrchové odery a škrabance. Špeciálne zloženie s nano polymérmi garantuje výbornú priľnavosť k autolaku a zaisťuje jeho dlhotrvajúcu ochranu a lesk. Vhodný pre rôzne farebné odtiene.

 

POUŽITIE:

Pred použitím poriadne pretrepte! Vytlačte primerané množstvo emulzie na čistú tkaninu z bavlny alebo mikrovlákna a nanášajte krúživými pohybmi na umyté, suché a vychladnuté karosérie mimo priameho slnečného svetla. Vždy ošetrite menšiu súvislú plochu (1/4 kapoty) a nechajte niekoľko minút uschnúť. Jemne šedý film jednoducho zotrite rýchlejšími ťahmi suchou bavlnenou tkaninou. Neúčinný na rozpraskané alebo na kov odreté autolaky! Nevhodný na ošetrenie vinylových a gumových dielov. Výrobok chráňte pred mrazom.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P311

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi