Leštidlo na metalické laky (473 ml)

Obsahujúce mikročastice obnovia a rozžiaria zašednuté a zoxidované metalické laky.


Katalógové číslo: 613800

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 9.74 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.12 EUR


Dostupnosť: skladom      

Leštidlo na metalické laky. Špičkový výrobok s obsahom unikátnych mikročastíc, ktoré obnovia a rozžiaria zašednuté a zoxidované metalické laky. Navracia hlboký lesk, typický pre tieto karosérie. Prítomné polyetylénové polyméry lak následne chránia pred vplyvmi počasia, ručného aj mechanického umývania po celý rok.

 

Použitie:

Pred použitím riadne zatraste! Vytlačte primerané množstvo emulzie na mierne vlhkú bavlnenú tkaninu a nanášajte krúživými pohybmi na čisté, suché a vychladnuté karosérie mimo priameho slnečného svetla. Vždy ošetrite menšiu súvislú plochu (napr. 1/4 kapoty) a nechajte niekoľko minút vyschnúť. Ľahký šedý film jednoducho zotrite rýchlejšími ťahmi suchou bavlnenou tkaninou. Nevhodný na ošetrenie plastových a gumových dielov. Chráňte pred mrazom.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi