Univerzálny penový čistič interiéru, skiel a čalúnenia CLINDO (539 g)

Bezpečne čistí čalúnenie, koberce, plastové a keramické predmety, bez zanechania šmúh,leští zrkadlá, okná a povrchy z nerezu a chrómu.


Katalógové číslo: CLINDO

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 6.56 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.47 EUR


Dostupnosť: skladom      

Univerzálny penový čistič interiéru, skiel a čalúnenia. Vysoko účinný penový čistiaci prostriedok s mnohostranným použitím. Bezpečne čistí čalúnenie, koberce, plastové a keramické predmety, bez zanechania šmúh leští zrkadlá, okná a povrchy z nerezu a chrómu. Ľahko odstraňuje zvyšky hmyzu z vonkajších plôch. Pachy z interiéru neprekrýva (nie je parfumovaný), ale pohlcuje. Na 101 účelov vystačíte s týmto jediným prípravkom!

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:,


H223

Horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi