Kategórie:
Autokozmetika > Vosky

Rýchlovosk (473 ml)

Prvotriedny vosk Carnauba v rozprašovači na rýchlu aplikáciu.


Katalógové číslo: 615056

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 8.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Prvotriedny vosk Carnauba v rozprašovači predstavuje najrýchlejší spôsob docielenia žiarivého lesku a ochrany karosérie. Vyhnete sa zdĺhavému nanášaniu, rozotieraniu a lešteniu ako u klasických prípravkov na autolaky. Odstraňuje jemnú špinu, matný film a oxidáciu, zvýrazňuje farby a chráni pred poveternostnými vplyvmi. Ideálny pre častejšie používanie po každom ručnom či mechanickom umývaní.

 

Použitie:

Pred použitím riadne pretrepte! Aplikujte na vychladnuté karosérie mimo priameho slnečného svetla. Postupujte po menších plochách, na ktoré naneste súvislý film prípravku a ihneď rozleštite suchou textíliou. Nepoužívajte na čierne plastové a gumové diely. Nie je vhodný na ošetrenie starších a popraskaných autolakov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi