Penový čistič kolies (680 ml)

Odstráni najodolnejšiu špinu, brzdový prach, mastnotu a dechtové škvrny.


Katalógové číslo: 615254

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 8.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.42 EUR


Dostupnosť: skladom      

Čistič diskov - mechanický spray. Špičkový výrobok vybavený mechanickým rozprašovačom. Dôkladne a šetrne odstráni najodolnejšiu špinu, brzdový prach, mastnotu a dechtové škvrny z diskov kolies, obnovuje ich lesk.

 

Použitie:

Pred použitím riadne zatraste. Aplikujte na vychladnuté plochy mimo priameho slnečného svetla. Prúdom vody odstráňte väčšie nečistoty, nechajte odkvapkať a naneste súvislý film prípravku. Nechajte pôsobiť 15 sekúnd a opäť opláchnite silným prúdom vody. V prípade potreby aplikáciu zopakujte. Na silne znečistené partie použite kefu či špongiu. Disky vysušte savou tkaninou do vysokého lesku.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P338

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P353

Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi