Plniaci a meriaci aplikátor pre systémy R-1234yf

Plniace a meracie aplikátor určený pre plnenie klimatizácií R-1234yf.


Katalógové číslo: CERTYF102

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 58.80 EUR

Cena bez DPH 20%: 49.00 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Plniaci a meriaci aplikátor je určený pre plnenie klimatizácií plynom R-1234yf. Opakovane použiteľný aplikátor poskytuje presnejšie plnenie vďaka spúšti, zatiaľ čo 60 cm hadice umožňuje ľahší prístup k ťažko dostupným portom. Kovová rýchlospojka je určená výhradne na pripojenie k nízkotlakovému portu. Konkrétne informácie k aplikácii nájdete v pokynoch na obale aplikovaného výrobku. Pri aplikácii vždy noste rukavice a ochranné okuliare!

POUŽITIE:
1. Naštartujte vozidlo a zapnite klimatizáciu na plný výkon.
2. Odskrutkujte ochranný kryt z portu nízkeho tlaku (farba krytky je modrá, prípadne čierna) a pripojte rýchlospojku aplikátora.
3. Bez stlačenia spúšte odčítajte tlak (informácie nájdete nižšie).
4. Odpojte aplikátor od nízkotlakového portu, naskrutkujte druhý koniec proti smeru hodinových ručičiek na nádobku s chladivom a opäť pripojte k portu nízkeho tlaku.
5. Pretrepte a stlačte spúšť. Počas plnenia nakláňajte nádobku v rozmedzí 12 až 3 hod.
6. Každých 10 - 15 sekúnd uvoľnite spúšť a skontrolujte tlak. Plnenie je dokončené, keď je ukazovateľ v zelenej zóne. Dbajte na to, aby ste systém nepreplnili (nenechajte ukazovateľ preniknúť do červenej zóny). Po aplikácii naskrutkujte späť ochrannú krytku portu.


Biele pole (LOW)
- Systém má málo chladiva.

Zelené polia (FILLED)
- Systém je naplnený. Ak klimatizácia nefunguje ako má, vyhľadajte odborný servis.

Žlté pole
- Nie je potrebné žiadne ďalšie chladivo.

Červené pole
- Skontrolujte, či je spojka kompresora zapnutá (centrálna spojka sa otáča, keď systémom prechádza chladivo).
- Ak nie je zapnutý kompresor, skontrolujte, či je vozidlo v chode a či je zapnutá klimatizácia.
- Ak je ukazovateľ stále v červenej farbe a kompresor beží, nepridávajte chladivo. Vyhľadajte odborný servis.