Kondicionér pre zvýšenie výkonu autoklimatizácie (396 g)

Booster do autoklimatizácie s aplikátorom na priame použitie.


Katalógové číslo: AF2

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 52.08 EUR

Cena bez DPH 20%: 43.40 EUR


Dostupnosť: na požiadanieObjednať       

Výrobok vyvinutý pre NASA. Špičková prísada pre akceleráciu výkonu autoklimatizácie - urýchľuje nástup chladenie až o 50%. Menej častým spínaním kompresora znižuje spotrebu, šetrí mechanické súčasti systému. Absorbuje vlhkosť a čistí od usadenín, zabezpečuje pokojný a tichý chod. Eliminuje menšie netesnosti v gumových súčastiach (tesnenia, hadice, o-krúžky). Aplikátor s rýchlospojkou umožňuje jednoduché pripojenie na nízkotlakový ventil autoklimatizácie, bez nutnosti ďalšieho náradia. Vhodný do systémov R134a.
Približný pomer zmesi: 340 g chladiva a 56 g aditív.

POUŽITIE:
1. Pred použitím naskrutkujte aplikačnú hadičku na dávkovaciu spúšť a odstráňte ochranný kryt.
2. Pomocou tlakomeru skontrolujte tlak v systéme na nízkotlakovom porte. Naštartujte motor a nastavte klimatizáciu na plný výkon. Odskrutkujte ochranný kryt z portu nízkeho tlaku (farba krytky je modrá, prípadne čierna). Výrobok riadne pretrepte a pripojte k portu nízkeho tlaku.
3. Stlačte dávkovaciu spúšť, aby obsah mohol prúdiť do systému klimatizácie. Počas plnenia pretrepávajte a nakláňajte nádobku s chladivom v uhle 12 až 3 hod. Pokračujte kým sa do systému klimatizácie nedostane potrebné množstvo chladiva alebo kým nie je nádobka prázdna. Akonáhle obsah vyprázdnite, podržte po dobu jednej minúty nádobku, aby sa uvoľnil zvyšný obsah. Potom odpojte rýchlospojku od portu a skontrolujte množstvo náplne v klimatizácii. Nepreplňujte systém!
4. Naskrutkujte späť ochrannú krytku portu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H280

Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P403

Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P502

Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o regenerácii alebo recyklácii