Náhradná náplň s tesniacou prísadou (340 g)

Výrobok pre rýchle obnovenie funkcie autoklimatizácie.


Katalógové číslo: SD134RFLT

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 36.96 EUR

Cena bez DPH 20%: 30.80 EUR


Dostupnosť: na požiadanieObjednať       

Výrobok pre rýchle obnovenie funkcie autoklimatizácie. Doplní uniknuté chladivo a lubrikant, ktorý chráni pohyblivé súčasti a gumové tesnenia systému. Eliminuje menšie netesnosti v gumových súčastiach (tesnenia, hadice, o-krúžky). Aplikátor nie je súčasťou balenia! Približný pomer zmesi: 312 g chladiva a 28 g aditív.

POUŽITIE:
1. Pred použitím naskrutkujte aplikačnú hadičku na dávkovacie spúšť a odstráňte ochranný kryt.
2. Pomocou tlakomeru skontrolujte tlak v systéme na nízkotlakovom portu. Naštartujte motor a nastavte klimatizáciu na plný výkon. Odskrutkujte ochranný kryt z portu nízkeho tlaku (farba krytky je modrá, prípadne čierna). Výrobok riadne pretrepte a pripojte k portu nízkeho tlaku.
3.Stlačte dávkovaciu spúšť, aby obsah mohol prúdiť do systému klimatizácie. Počas plnenia pretrepávajte a nakláňajte nádobku s chladivom v uhle 12 až 3 hod. Pokračujte, kým sa do systému klimatizácie nedostane potrebné množstvo chladiva, alebo kým nie je nádobka prázdna. Akonáhle obsah vyprázdnite, podržte po dobu jednej minúty nádobku hore dnom, aby sa uvoľnil zvyšný obsah. Potom odpojte rýchlospojku od portu a skontrolujte množstvo náplne v klimatizáciu. Nepreplňujte systém!
4. Naskrutkujte späť ochrannú krytku portu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H280

Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P403

Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi