Chladivo R-134a pre hybridné vozidla (283 g)

Špeciálne upravený antistatický olej pracujúcich v systéme R134a.


Katalógové číslo: HYB134A

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 33.60 EUR

Cena bez DPH 20%: 28.00 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Plne kompatibilný a bezpečný pre systémy klimatizácií všetkých hybridných vozidiel. Doplní stratené chladivo a olej, čím sa navráti chladiaci výkon akéhokoľvek systému klimatizácie. Určené pre použitie so všetkými kompresory klimatizácie (remeňom poháňané, elektrické a mechanicko-elektrické. Spĺňa špecifikácie OEM pre dielektrickú pevnosť (prierazné napätie).
Približný pomer zmesi: 269 g chladiva a 14 g vysoko dielektrického hybridného maziva a aditív.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H280

Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P410 + P403

Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi