Odstraňovač cestnej špiny (500 ml)

Extra silný prípravok na odstránenie nečistôt.


Katalógové číslo: TSGR

Výrobca: Holts


MO cena vr. DPH: 5.72 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.77 EUR


Dostupnosť: skladom 5 ks      

Extra silný prípravok rýchlo a ľahko odstraňuje najodolnejšie olejové a asfaltové škvrny, lepkavý vosk a miazgu zo stromov, vtáčí trus, zvyšky hmyzu a agresívnu cestnú špinu. Je úplne bezpečný pre všetky materiály ako chróm, lakované karosérie, gumu, sklo a plastové diely. Nie je vhodný na použitie na textilné látky a kožu.

POUŽITIE:
Pred použitím riadne pretrepte! Sprej nanášajte iba na vychladnuté plochy zo vzdialenosti 15-30cm. Nechajte pôsobiť asi 30 sekúnd, pritom dbajte, aby nedošlo k zaschnutiu povlaku. Zotrite do čista suchou bavlnenou utierkou, prípadné zvyšky čističa starostlivo umyte autošampónom.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410 + P412

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi