Obrúsky na čistenie chrómu a iných kovov (16 ks)

Impregnované obrúsky na čistenie predmetov z kovov.


Katalógové číslo: 707286

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 5.88 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.90 EUR


Dostupnosť: 14 dní      

Metal Conditioner & Cleaner Wipes

Obrúsky na údržbu chrómu a iných kovov. Impregnované, extra pevné obrúsky na čistenie a ochranu predmetov z ušľachtilých a drahých kovov. Rýchlo navrácajú lesk drobným predmetom ako šperky, ale ľahko si poradia aj s matným povrchom automobilových rámov alebo diskov kolies z antikora a chrómu. Jednoduché použitie bez namáhavého leštenia a roztierania navyše spríjemní svieža parfumácia obrúskov. Praktický obal zamedzuje ich vysýchaniu. 16 ks

 

Použitie:

Miernym ťahom odlepte spodný cíp etikety, vyberte obrúsok a obal opäť uzavrite. Čistenie vykonávajte krátkymi a rýchlymi ťahmi, povrch prípadne preleštite suchou bavlnenou tkaninou. Po použití umyte ruky veľkým množstvom vody.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára