Čistič motocyklov (473 ml)

Špeciálny prípravok pre kompletnú starostlivosť o motocykel.


Katalógové číslo: 613073

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 8.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Bike Clean

Čistič motocyklov. Špeciálny prípravok pre kompletnú starostlivosť o motocykel. Rýchlo a ľahko odstraňuje najodolnejšiu zatuhnutú cestnú špinu, olejové a asfaltové škvrny, zvyšky hmyzu. Bezpečný pre všetky povrchy: chróm, lakované plochy, gumu, plastové diely. Chráni pred vplyvmi počasia, obnovuje farby a navracia lesk.

 

POUŽITIE:

Pred použitím riadne pretrepte. Aplikujte na vychladnuté karosérie mimo priameho slnečného svetla. Postupujte po menších plochách, na ktoré naneste súvislý film prípravku a nechajte pôsobiť 20-30 sekúnd. Potom vytrite suchou tkaninou. Pre jemné čistenie bez rizika predávkovania môžete Bike Clean taktiež aplikovať priamo na tkaninu a takto ošetriť menej exponované či zle dostupné partie. Na záver ošetrenej plochy preleštite ďalšou suchou a čistou textíliou.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi